BirdCam3

En fågelholk med kamera som sparar en videofil varje gång det rör sig i holken.
Holken sattes upp den 25 mars 2018. Mer information om projektet finns här.
Ett urval filmer publiceras på min YouTube kanal.

Live-ström från insidan:

Kameran sitter i taket och öppningen på holken är i underkanten av bilden.
Då det är en IR-kamera blir färgerna inte helt naturliga.

Senaste fem inspelningar:

För närvarande måste filerna laddas ner innan man tittar men jag jobbar på en 'streaming'-lösning...

Om...

Kameran är baserad på en Raspberry Pi 3 och en ArduCam IR kamera med vidvinkelobjektiv.
Pi:en kör standard-distributionen av Linux för Rasberry pi och använder python för applikationsmjukvaran och OpenCv för bildbehandlingen.
En ram-disk används för att skriva och läsa bildfilerna som skapar video-strömmen. För videoströmmen används MJPG-streamer.
All kod och en massa information om hur hårdvaran satts upp finns på github

© Pär Sundbäck 2017
Min blogg
Skapad med NetBeans 8.1

"This website is using software written for the MJPG-streamer project that runs on a Raspberry Pi 3"
© The MJPG-streamer team